Meghívó tisztújító közgyűlésre

A Magyar Lovassport Szövetség

Távlovagló- és Távhajtó Szakágának

Elnöke

tisztelettel meghívja a távlovas egyesületeket

a Szakág évadnyitó és tisztújító közgyűlésére.

 

A közgyűlés helyszíne: Magyar Sport Háza , Nagyterem - földszint ,Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Időpontja: 2018. január 20. 10.00 óra

A közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a szavazásra jogosultak több, mint fele (50 % + 1) megjelenik.

A közgyűlésen szavazhatnak a lovassport sportági versenyrendszerben részt vevő, jogi személyiséggel rendelkező sportszervezetek, ha a Magyar Lovas Szövetségnél befizették 2017-ben éves tagdíjukat és a Szövetségi Iroda nyilvántartása szerint az adott szakágban 2017 évben sporttevékenységet folytattak (azaz a szövetség hivatalos versenyén versenyzőjük indult). Minden ilyen sportszervezet nevében az egyesületi vezető szavazhat. A szavazásra jogosult egyesületi vezető akadályoztatása esetén írásos meghatalmazással szavazati jogát átadhatja.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2018. január. 20-án 11:00 órára újra összehívom.

Ebben az esetben a közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.pont: Mihók Csaba köszöntője

2.pont: Levezető elnök megválasztása

ea: Dr. Varga Katalin

3. pont: Jegyzőkönyvvezető, és szavazatszámláló bizottság megválasztása

4. pont: Jelölőbizottság beszámolója

ea: Dr. Tamás Zsolt

5. pont: Szakág elnök megválasztása

6.pont: Vezetőség tagjainak megválasztása

7.pont: 2018 évi versenynaptár tervezet

8.pont:Egyebek

 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel: Mihók Csaba

Szakág Elnök

 

Eger, 2017.12.19.